čtvrtek, prosince 24, 2009

Veselé Vánoce

„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.Pohodu ve sváteční dny přejí Honza s Deltou.

úterý, prosince 22, 2009

Sdílení vánoční radosti s druhými, i když jsme sami zklamaní


Kouzlo Vánoc nespočívá ani tak v rozzářených výlohách a předvánoční nákupní horečce, ale v tom, že se sejde celá rodina. Musí se rozložit jídelní stůl, aby se za něj vešli i prarodiče a děti, a někdy také blízcí přátelé nebo osamělý soused. Kouzlo Vánoc, to je i radost z hraček, které děti našly pod stromečkem, radost z dárku od manžela, který dokázal vytušit, co jsem si potichu tolik přála. Je to radost z toho, že mohu druhému něco dát, že ho mohu něčím potěšit. A především: obrovská radost z toho, že se rodina může navzdory všem rozmíškám (a že jich bylo za celý rok nepočítaně!) nebo i vážnějším rozporům společně pomodlit.

Svátky však mohou člověku přinést i zklamání z nenaplněných očekávání. Nemluvím o ranní kocovině, žlučníkových záchvatech či výdajích, které nutně poznamenají lednový rozpočet, mám na mysli prázdná místa u štědrovečerního stolu, jež člověka tolik bolí: tady měl sedět „marnotratný syn“, který dnes prostě „musel“ za kamarády, tady manžel, který i letos musí být v práci, tady děti, které tento rok slaví Vánoce u druhých tchánů. A co teprve prázdná místa po našich blízkých, kteří nás v tomto roce navždy opustili! Čím je člověk starší, tím víc bolestně prázdných míst kolem sebe má. Mnozí křesťanští rodiče budou cítit i zklamání z toho, že jejich drazí s nimi sice zasednou u svátečního stolu, ale na půlnoční mši je už nedoprovodí, z toho, že svátky, jež nabízejí tak velké duchovní bohatství, lze prožít tak povrchně. V mnoha lidech vzbuzuje toto období všeobecného veselí spíše obavy, protože o to více pociťují svůj vlastní smutek.

Je možné smutek a zklamání, které nás mohou o svátcích čekat, přece jen poněkud zmírnit? Vánoční svátky nám především připomínají, že dávat je mnohem radostnější než brát. Poskytují nám příležitost vyjít ze sebe a soustředit se na druhé, vybízejí nás k soucitu s těmi, kdo tělesně nebo duševně trpí: ať už jsou to opuštěné manželky, vdovci, pacienti v nemocnicích, řidiči kamionů, vojáci v zahraničních misích… anebo všichni ti, kdo tráví Vánoce v uprchlických táborech nebo přímo v zemi, kde zuří válka. Jak se za takových okolností radovat?

Velký obdiv si zaslouží ti, kdo všemu navzdory dokážou na svá trápení, smutek a těžkosti zapomenout a sdílet radost s druhými. Svatý Pavel říká: „Plačte s plačícími,“ a hned dodává: „Radujte se s radujícími se.“ Nejlíp je těm, kdo mají vnímavé a soucitné srdce, a závist, vlastnost tak lidskou a pochopitelnou, dokážou odsunout stranou. Takoví lidé, kteří zapomenou sami na sebe, se pak mohou otevřít radosti, již prožívají ti druzí.

Mír do srdce může přinést pomyšlení na radost dětí okouzlených vánočním stromkem a dárky, na shledání všech generací jedné rodiny. Ve svých myšlenkách se můžeme připojit k radosti rodin, které se o svátcích usmířily, k radosti vězňů, k nimž přišel sloužit vánoční mši kněz nebo biskup, k radosti kněží, kteří jednou do roka uvidí úplně zaplněný kostel, k radosti členů kontemplativních řádů, kteří ve svých klášterech prožívají vánoční noc v chválách a poklidném usebrání, k radosti křesťanů oslavujících Vánoce v zemi, do níž se teprve před nedávnem vrátil mír.

Sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení: není to jeden z nejkrásnějších projevů křesťanské lásky? Napodobujeme tak nebeského Otce, který se o svaté noci radoval nad svým synem, děťátkem ležícím na seně, jemuž lidé jako přístřeší nabídli jen ubohou chatrč. A jestliže zapomenout na vlastní bolest nám připadá jako nedosažitelné hrdinství, jestliže se opravdu radovat nedokážeme, můžeme si alespoň říci, že pravděpodobně prožíváme opravdové Vánoce – podobné těm úplně prvním, kdy Panna Maria a svatý Josef v podmínkách, které si jen těžko dokážeme představit, poprvé spatřili Vládce pokoje.
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

neděle, prosince 20, 2009

info z Prahy

KRISTOVA OBEC PRAHA Věstník číslo 9 20. prosince 2009 Kristova obec (zvonek Koinonia) Soukenická 8, Praha 1 (blízko Nám. Republiky), kristovaobec@centrum.cz ZAMYŠLENÍ PROSBY O MODLITBY V době, kdy mnoho lidí bilancuje a zároveň  Modleme se za Světu, která má perspektivu si přeje splnění nejrůznějších snů a přání nové práce v rámci projektu její známé, aby v novém roce, se ukazuje úžasná jí Bůh v tom požehnal. moudrost pisatele Přísloví. V následujících  Modleme se za naše město Prahu, za dvou verších je vyjádřena běžná starost o požehnání, pokoj a probuzení. živobytí, aniž by sklouzla k touze po  Modleme se za Věru a za její oči, aby jí Bůh bohatství. Jinými slovy – je zde vyjádřena opatroval a ochraňoval její zdraví. touha mít ten správný vztah se Stvořitelem  Modleme se za Alisu, aby se dítě včas a být dobrým svědectvím ve světě, důvěra, otočilo, a za rychlý a bezproblémový porod. že nás Bůh může zaopatřit a snaha o  Modleme se za duchovní růst – jednotlivě i pokoru a vděčnost za Jeho dary. za růst celého sboru a za jednotu nás všech Přemýšlejme v těchto dnech o v Kristu v našem sboru v Praze. následujících slovech, které jsou vlastně  Modleme se za všechny, kdo přes svátky modlitbou. cestují, aby je Pán ochraňoval: za Alenu, Paula s Ivou, Věru, Tomáše s Martinou.    OZNÁMENÍ „Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství!  Podívejte se na naše nové webové stránky Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, na adrese www.kristovaobec.cz. tak abych přesycen neselhal a neřekl:  V neděli 27.12. bude u nás kázat Paul "Kdo je Hospodin?" ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno Rambags z Holandska.  Ve středu 23.12. a 30.12. se nekoná svého Boha." pravidelné studium Bible v Soukenické. Přísloví 30,8-9 Těšíme se na Vás ale opět v novém roce! PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Všichni jsou srdečně zváni!  Každou neděli ráno od 10.00 biblická hodina pro ženy nebo zpěv a od 11.00 bohoslužba. Scházíme se už v 9.30 na společnou kávu nebo snídani.  Ve středu večer od 18.00 zpěv a studium Bible (aktuálně: evangelium podle Marka).  V sobotu večer 22.00 modlitba za sbor. www.kristovaobec.cz<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

pátek, prosince 11, 2009

Betlémské světlo v ČR

v sobotu 12.12.2009 do Brna

Betlémské světlo v ČRV sobotu 12.12.2009 přivezou brněnští skauti Betlémské světlo Pendolinem Českých drah spojem SuperCity Antonín Dvořák SC16, odjezd z Vídně je 15:33, příjezd do Brna na hlavní nádraží je v 17:30. V neděli 13.12.2009 pak bude Betlémské světlo slavnostně předáno na deváté ranní bohoslužbě v katedrále na Petrově.

Informace o Betlémském světe
Tradice, která má smysl

Stejně jako vloni i letos do všech našich domovů míří Betlémské světlo. Světlo, které se každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se tak dostává i k nám. Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Staň se i ty poslem pokoje a přines toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapoj je tak do velké rodiny lidí dobré vůle.

Kudy světlo putuje?

Do Evropy se Betlémské světlo dostane letecky díky rakouskému rozhlasu. Za naši republiku převezmou plamen ve Vídni brněnští skauti, kteří jej dopraví vlakem do Brna a později se postarají o rozvoz do všech koutů naší vlasti.
Skauti však světlo nerozvážejí jen vlakem, ale přinášejí ho zejména do kostelů, na náměstí měst a přímo do Vašich domovů. Světlo tak může získat každý.
Všechna místa, kam si pro Betlémské světlo můžete dojít, najdete na mapě v odkazu místní akce.

Aktuální info o rozvozu atd. betlemskesvetlo.cz

Základní info o Betlémském světle: Betlémské světlo září i v Česku

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Někteří lidé nechtějí slavit Vánoce

Vánoce jsou oslavou narození dítěte, které bude mít dokonale zpackaný život…

(Pavel Kubec)
Někteří lidé nechtějí slavit  VánoceNěkdy mám pocit, že jsme si předvánoční shon zvykli vnímat jako jakési výkupné za vidinu vánoční pohody. Možná se chováme jako nějací herci, kteří vše usilovně připravují a nacvičují na vytouženou premiéru. Ještě je potřeba zařídit, udělat to či ono a jako poslední se správně naladit třeba nějakou tou koledou a pak už jen čekat, že všechno klapne. Máme přece o těchto svátcích naprosto přesnou představu.

Jenže se někdy může stát, že realita je dost jiná než náš dokonalý scénář. A pak někteří lidé raději Vánoce slavit ani nechtějí. Ty důvody mohou být od těch malicherných až po opravdu vážné – ztráta milované osoby, nejistota pramenící z nemoci, z tíživé sociální a ekonomické situace, zlé vzpomínky atd. Možná by pomohlo znovu se podívat do betlémských jeslí a neposlouchat přitom líbezné vánoční koledy, ale hlouběji se zamyslet nad starým vánočním příběhem.

Oslavujeme narození dítěte, jehož příchod na svět, natožpak jeho další život, nemá s naivní idylkou rozhodně nic společného. Narodil se v podstatě jako bezdomovec v ubohé stáji, už záhy s ním rodiče utíkají do cizí země, protože mu jde o život, v dospělosti zažije žal nad ztrátou přítele, nepochopení ze strany příbuzných, zradu a opuštění v rozhodující chvíli od nejbližších, posměch davu, který jej ještě před týdnem chtěl provolat králem, a nakonec potupnou smrt na kříži jenom proto, že několika lidem nabourával jejich náboženské představy.

Oslavujeme narození dítěte, které z lidského hlediska bude mít dokonale zpackaný život. A přece - celým jeho životem se táhne jako červená nit poselství nekonečné lásky a odpuštění, poselství o tom, že Bůh miluje člověka a sestupuje k němu na zem.
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

pondělí, prosince 07, 2009

Dárky - různá kriteria hodnocení

Dárky nemusí být finančně nákladné a nemusíte je kupovat každý týden. Někteří za nimi vůbec nehledají peníze, ale lásku. (Gary Chapman)

(Hana Pinknerová)
Dárky - různá kriteria hodnoceníVánoční dárky lze hodnotit podle mnoha kritérií. Můžeme je dělit podle toho, jak dlouho nám připomínají Vánoce. Některé dárky zazáří jako prskavky a zhasnou. Potěší, možná pobaví, pak je někam uklidím a při příštím jarním úklidu vyhodím do koše. Jiné dárky spontánně začlením do běžného provozu, stanou se součástí šatníku, vybavení domácnosti nebo knihovny a jejich souvislost s Vánocemi se vytratí. Příště mě při čtení knížky už nenapadne, že byla původně vánočním dárkem. 

Častým způsobem hodnocení dárků je porovnávání jejich finanční hodnoty. Ti, kdo používají tohoto kritéria, jsou nejšťastnější z dárků nejdražších. Dobře obstojí pravé perly, brilianty, zlato, klíčky od rychlých vozů, vzácné parfémy, pravé kožešiny či umělecká díla. 

Jsou ovšem lidé, kteří ocení spíše originalitu a vtip darovaného předmětu a na jeho hodnotě v penězích jim vůbec nezáleží. Největší úspěch u nich mají dárky velmi osobní s hezkým nápadem nebo velmi humorné. Je docela lhostejné, jsou-li vyrobeny z pravého zlata či z plastelíny.

Objevila jsem, že se mohu na dárky dívat ještě z dalšího úhlu pohledu. Jejich hodnota roste množstvím vložené lásky. Napadlo mne to o loňských Vánocích, kdy jsem v hromadě dalších dárků našla balíček od kamarádky. Ukrýval měkoučké bledě modré ručně pletené vlněné ponožky. Jak dobře mě zná, napadlo mne. Ví, že když jsem unavená nebo smutná, je mi zima. A sama je vyrobila... Nikdy jsem ponožky nepletla, ale moje babička kdysi ano. Pamatuju si, že uplést jeden pár jí trvalo asi tak tři dny. Představila jsem si, že moje kamarádka do dárku pro mne investovala tři dny času. To je hodně lásky – tři dny! A tak ty bledě modré ponožky patří k loňským nejcennějším vánočním dárkům. Vždycky mi při navlékání připomenou, že mě někdo měl tolik rád, že na mne myslel tři dny. Už jen ta vzpomínka mě zahřívá.
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

sobota, prosince 05, 2009

Proč dodnes připomínáme nějakého Mikuláše?

 

který žil před 1700 lety...
(GM)
Proč dodnes připomínáme nějakého Mikuláše? Napadlo vás někdy,
že váš život je ve srovnání
s nejrůznějšími "velkými" lidmi
a "celebritami" někdy možná
banální, šedivý, nezajímavý,
a že po vás jednou "nic nezbyde"?Hodnotu všemu
dává láska


Nesmírnou, ba věčnou hodnotu
VŠEM lidským činnostem
dává láska.
Tedy i činnostem všedním
a z lidského hlediska
naprosto přízemním,
banálním a bezvýznamným...

Je proto dobré
nechtít dělat jen "velké věci",
ale je dobré nebát se dělat
i malé všední věci s "velkou láskou".
Jen tak se malé věci
stanou velkými a věčnými.Věčnost je návratem
všeho dobrého z minulosti


Věčnost totiž není skokem do nějaké neznámé budoucnosti,
ale je mimo jiné i návratem všeho dobrého z minulosti.
Věčným návratem všeho dobra.

Proč si například dodnes - již 1700 let -
připomínámě nějakého svatého Mikuláše z nějaké Myry?
Žil totiž z lásky Boží, kterou poznal, přijal a šířil dál...

Bez lásky je totiž všechno k ničemu.
Jak naše "velké skutky",
tak i práce, vztahy, modlitba...I my teď

I my teď můžeme prosit Boha,
ať v nás stále víc a více rozhojňuje lásku.

I my teď můžeme ve spolupráci s Bohem
naplňovat tento svět dobrem po malých dávkách.

I my teď můžeme dělat malé věci s velkou láskou
a dávat jim tak věčnou hodnotu.Ať ve vás Pán
rozhojňuje stále víc
a více lásku!

/Bible 1 Sol (1 Tes) 3,12/

--
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

sobota, listopadu 28, 2009

Advent

Advent nás zve…

Člověk má svobodu vyslovit svůj souhlas
V adventní době se církevní společenství připravuje na slavení velkého tajemství vtělení. Jsme pozváni nově objevovat svůj osobní vztah k Bohu a prohlubovat ho.

Latinské slovo „adventus“ odkazuje na Kristův příchod a zdůrazňuje sestoupení Boha k lidstvu, na něž by každý měl odpovědět s otevřeností, hledáním a souhlasem. 

Tak, jako je Bůh svobodný, protože ho k tomu vede jedině jeho láska, má i člověk svobodu vyslovit svůj souhlas: Bůh očekává odpověď danou z lásky. 


Bůh chce přicházet 
na zemi
skrze 
nás

V určitém smyslu Pán chce skrze nás lidi stále přicházet na zemi. Klepe na dveře našeho srdce: Jsi ochoten dát mi své tělo, svůj čas a svůj život? Je to hlas Pána, který chce vstoupit i do naší doby, chce vstoupit skrze nás do života dnešních lidí. Hledá živý příbytek, totiž náš osobní život. To je příchod Páně a tomu se chceme v době adventní novým způsobem učit: Ať Pán přijde také skrze nás. 
<Jan Dadak><
www.coffeelover.ic.cz

neděle, listopadu 08, 2009

European culture hopelessly failed formalism, legal principles. ... Well we know from daily life, so it is no wonder that the believers are constantly tempted to understand this way and their faith.

That is precisely what shows Dostoevsky`s "Idiot" Myškin - walking norm of moral principles of the gospel, but never pray the Lord's Prayer. Tolstoy, who promoted a Christianity couldn`t see that the basic revelation of the gospel is the belief that God is Father and that we are called to a constant dialogue with him, which in turn determines the form of morality. Formalism could be compared to the position of a son who would say to his mother: "What she says is very wise thing, but I will not deal with her. 
This, however, consequences for our attitude to the orders and structures. There is, for example marriage law, but people still do not because such a right exists. Taken, therefore, that they love and promise to love, respect and loyalty. Marriage is a right they only help to make it better able to implement. 

But for our mentality is still difficult to accept. Hypocrasy is the eternal temptation of not only the Pharisees of old, but also Christians. 

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Moderní farizeismus

Evropská kultura beznadějně propadla formalismu, právním principům. ... Dobře je známe z denního života, a tak není divu, že také věřící jsou v neustálém pokušení chápat tímto způsobem i svou víru.

To je právě to, co parodizuje Dostojevskij “idiotem” Myškinem – je chodící normou morálních zásad evangelia, ale nikdy se nemodlí otčenáš. Tolstoj, který takové křesťanství propagoval, nebyl schopen vidět, že základní zjevení evangelia je víra, že Bůh je otec a že jsme povoláni k neustálému dialogu s ním, který teprve pak určuje formy mravnosti. Formalismus by se dal přirovnat k postoji syna, který by řekl o své matce: “To, co říká, je velmi rozumná věc, ale s ní samotnou jednat nebudu.” ... 
Z toho ovšem plynou důsledky pro náš postoj k řádům a strukturám. Existuje například manželské právo, ale lidé se přece neberou kvůli tomu, že takové právo existuje. Berou se proto, že se mají rádi a slibují si lásku, úctu a věrnost. Manželské právo jim má pouze pomoci, aby to mohli lépe uskutečňovat.

Jenže pro naši mentalitu je to stále těžko přijatelné. Farizeismus je věčné pokušení nejenom starých farizeů, ale i křesťanů. 


<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

neděle, října 11, 2009

Holiness and catholicity of the Church

(Just to let you know I was so lazy to translate this article to english, so I used Google Transalator. If you don`t like it, read the article in czech. Its the one previous. )

... Just as the issue seems to us the holiness and catholicity of the Church. Lord's seamless robe is torn between squabbling parties, one church is divided into many churches, each of which have more or less intensity claiming that it has in all truth. Now the church for many, a major obstacle to faith. They can see it just human struggling for power and petty Theater of those who by arguing that they manage the official Christianity is most apparent in the way of the true spirit of Christianity.

There is a theory that the ideas she could refute our common sense, like the contrast of these ideas are not based solely on reason but also the bitterness of heart, which may have been disappointed in its lofty expectations, which in their hurt and wounded love, just feel that his hope is destroyed. How then to respond? Finally, religion can only say, why we have this faith, the Church still unable to love, why dare by his disfigured face still recognize the face of Holy Church. Let's start nevertheless factually. The word "holy", as we have seen earlier, not all of those statements meant to the sanctity of human persons, but refers to God's gift, which gives the middle of the sanctity of human unholiness. "Holy" is the symbol of the church is not called because the members were in one another and bezhříšnými holy people - the dream of emerging anew in every century, not in the conservative world of our text instead, though ONU expressed desire of man that he could never leave until his new heavens and new earth nedarují what he never be the earthly time. Already here we can say that the harshest critics of the Church of our time also has been secretly living this dream, and because it is disappointed with the loud noise of the house shut the door and say that lying is a whole house. But let's return back: Holiness Church is the sanctification of that power which it has God in spite of human sinfulness. We come here on their own distinguishing sign of the new Treaty ": In Christ, God is bound in human beings, he began to tie them. The new contract was not based on mutual respect for the agreement, but is gifted by God as grace, which persists despite the transgressions of man. Is an expression of God's love that can not overcome the inability of man, but always he is in favor again and yet again, it just accepts the sinner, turn to him and sanctify him and loved him.

On the basis of an irrevocable donation of the Lord himself is the Lord continually sanctify the Church, just as it makes present the Lord's holiness among men. Yes, it's really the sanctity of the Lord, which makes present here and who time and again in his paradoxical love for the elect vessel of its presence stained hands of people. It is a holiness that radiates in the middle of the Church as a sin, the holiness of Christ. The paradoxical appearance of the church - in which the divine and often presents nehodnýma hands and makes present is always in the form of "despite" - is the sign for believers of that "despite the" increasing God's love. This blending of God's love, concern and transgression of man, which notes the structure of the Church is like a dramatic form of grace, through which in the history vividly makes present the reality of grace as a constant omilostňování those who deserve it yourself. We could therefore directly say that it was his paradoxical structure, consisting of holiness and unholiness, the Church is by grace in this world.

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Svatost a univerzálnost církve

... Stejně sporná jako svatost se nám jeví i katolicita církve.
Nesešívaná Pánova suknice je roztržena mezi rozhádané strany, jedna
církev je rozdělena do mnoha církví, z nichž každá si s větší či menší
intenzitou nárokuje, že má ve všem pravdu. A tak se dnes církev pro
mnohé stala hlavní překážkou víry. Jsou v ní schopni vidět už jen
lidské pachtění po moci a malicherné divadlo těch, kdo svým tvrzením,
že oni spravují úřední křesťanství, zjevně nejvíc stojí v cestě
pravému duchu křesťanství.

Neexistuje teorie, která by uměla tyto myšlenky našemu rozumu
vyvrátit, stejně jako naopak i tyto myšlenky nevycházejí pouze z
rozumu, ale také ze zahořklosti srdce, jež bylo možná zklamáno ve
svých vznešených očekáváních a jež ve své uražené a zraněné lásce už
jen cítí, že jeho naděje je zničena. Jak tedy odpovědět? Nakonec je
možno jen pronést vyznání, proč jsme tuto církev přesto schopni vírou
milovat, proč se odvažujeme skrze tuto znetvořenou tvář poznávat stále
ještě tvář svaté církve. Začněme však přece jen věcně. Slovo "svatý",
jak jsme ukázali už dříve, není ve všech těchto výrocích míněno jako
svatost lidských osob, ale odkazuje na Boží dar, který daruje svatost
uprostřed lidské nesvatosti. "Svatou" se církev v symbolu nenazývá
proto, že by její členové byli vespolek lidmi svatými a bezhříšnými -
tento sen vynořující se vždy znovu v každém století nemá v střízlivém
světě našeho textu místo, třebaže vyjadřuje onu touhu člověka, jež ho
nikdy nebude moci opustit, dokud mu nová nebesa a nová země nedarují
to, co mu nikdy nedá tento pozemský čas. Už tady můžeme říci, že
nejtvrdší kritici církve naší doby vskrytu rovněž žijí z tohoto snu, a
protože je zklamal, s rámusem zavírají dveře domu a prohlašují, že
prolhaný je celý dům. Vraťme se však zpátky: Svatost církve spočívá v
oné moci posvěcení, kterou v ní působí Bůh navzdory lidské hříšnosti.
Narážíme zde na vlastní poznávací znamení "nové Smlouvy": V Kristu se
sám Bůh svázal s lidmi, dal se k nim připoutat. Nová smlouva se už
nezakládá na oboustranném dodržování dohody, ale je Bohem darována
jako milost, která přetrvává i navzdory nevěrnosti člověka. Je výrazem
Boží lásky, která se nedá přemoci neschopností člověka, ale vždy znovu
je mu nakloněna a stále znovu ho přijímá právě jako hříšníka, obrací
se k němu, posvěcuje ho a miluje.

Na základě neodvolatelného Pánova darování sebe sama je církev Pánem
ustavičně posvěcována, právě v ní se Pánova svatost zpřítomňuje mezi
lidmi. Ano, je to opravdu svatost Pána, která se tu zpřítomňuje a
která si stále znovu ve své paradoxní lásce volí za nádobu své
přítomnosti pošpiněné ruce lidí. Je to svatost, která uprostřed hříchu
církve vyzařuje jako svatost Kristova. Tato paradoxní podoba církve -
v níž se božské tak často prezentuje nehodnýma rukama a zpřítomňuje se
vždy jen ve formě "navzdory tomu" - je tak pro věřící znamením onoho
"navzdory" stále větší Boží lásky. Toto znepokojující prolínání Boží
lásky a nevěrnosti člověka, které poznamenává strukturu církve, je
jakoby dramatickou formou milosti, skrze niž se v dějinách názorně
zpřítomňuje realita milosti jakožto neustálé omilostňování těch, kdo
si to sami nezasluhují. Mohli bychom proto přímo říci, že právě svou
paradoxní strukturou, sestávající ze svatosti i nesvatosti, je církev
formou milosti v tomto světě.

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Děkuji/Thank you

Rád bych poděkoval všem čtenářům našeho blogu za čtenost. Dosáhli jsme
stavu 5500 návštěv, což je příjemné zjištění a povzbuzení. Děkuji vám
za čtení a budu rád, když budete také přispívat.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I would like to thank you readers for reading our blog. We have
reached the number of 5500 visits, and its a nice to know. Thank you
again and I will be glad if you also contribute by adding articles.

<Honza D.><

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

neděle, září 20, 2009

Honza D. doporučuje článek na iDNES.cz

Čtenář serveru iDNES.cz (http://www.idnes.cz) jménem "Honza D." Vám
zasílá tento článek a připojuje následující vzkaz:

>>Stojí to za přečtení.

Celý článek zobrazíte kliknutím na následující odkaz:
http://zpravy.idnes.cz/kardinal-vlk-cirkev-musi-byt-ziva-pres-facebook-by-nefungovala-pbs-/domaci.asp?c=A090919_184658_domaci_jan

Kardinál Vlk: Církev musí být živá, přes Facebook by nefungovala

20. září 2009 05:05

Kardinál Miloslav Vlk připouští, že církvi v celé Evropě ubývá
"oveček". Nemyslí si však, že by stejně ubývalo i věřících. S dobou se
proměňuje i církev, podle Vlka ale nehrozí, že by se třeba mše konaly
jen po internetu. "Naše společenství musí být živé, přes Facebook by
něco podobného nefungovalo," říká.

MF DNES: Viliam Buchert

Redakce iDNES.cz nenese žádnou odpovědnost za text doplněný
odesílatelem e-mailu.
Nezaručuje také verifikaci e-mailové adresy odesílatele.
(Doporučení bylo odesláno: 20. září 2009 07:41)

čtvrtek, září 17, 2009

Aktivování naděje

Naděje znamená doufat,
když jsou věci beznadějné -
- nebo to vůbec není ctnost. (G. K. Chesterton)

Možná znáte příhodu o klukovi, který si k Vánocům přál fotbalový míč.
S velkým očekáváním přišel po zazvonění k ozářenému stromku a očima
hledal, který balíček by mohl skrývat kopací míč, ale ouha! Samé
placaté dárky, takzvané "měkkýše", které věstily novou šálu, košili
nebo pyžamo, zkrátka věci, co kluci za dárky vůbec nepovažují...


Chlapec své zklamání nedokázal potlačit a propukl v srdceryvný pláč.
Marně ho rodiče povzbuzovali, ať začne rozbalovat; už ho nic
nezajímalo. Někdo z rodiny se tedy chopil rozbalování za něj, a ejhle
- hned v druhém balíčku byl vytoužený míč! Nešlo ho poznat, protože
byl ještě vyfouklý...

Nevím, jestli se to skutečně takhle stalo, ale mnohým už tato příhoda
pomohla něco pochopit ohledně Božích darů. Nám může trochu osvětlit,
jak je tomu s křesťanskou nadějí.

Všichni asi víme, že naděje je ctnost poněkud zvláštní kategorie.
Spolu s vírou a láskou patří mezi takzvané teologální neboli božské
ctnosti, které údajně člověk obdrží darem od Boha už při křtu. Prostě
jsou v základním "balíčku", jak se dnes říká. Hmm..., napadne nás asi,
kde se potom stala chyba? Proč tedy všichni křesťané nepřekypují
nadějí, když ji přece od Boha obdrželi? A jestliže ji ve svém životě
postrádáme, můžeme vůbec něco dělat, je-li to božská ctnost, tedy dar
od Boha? Proč nám ji tedy Bůh nedává, když ji tolik potřebujeme?

Zdá se, že na tyto otázky dává odpověď právě příhoda chlapce s kopacím
míčem. Pochopitelně, měl-li si míče užívat, musel nejdřív objevit, že
jej opravdu dostal. Potom jej musel nahustit, ale ani to nestačilo:
bylo třeba naučit se s ním zacházet. Kdo sleduje fotbal vždycky jenom
s pivkem z gauče, může mít dojem, že udávat míči nohama v běhu správný
směr není až takový problém. Fotbalisté však vědí, kolik hodin
tréninku je třeba, aby souhra nohou s míčem byla přirozená a zdánlivě
bezproblémová.

Trochu podobné je to i s ctností naděje: Nejdřív po ní člověk musí
vůbec zatoužit, uvědomit si, že mu chybí a že to není dobře. Potom ji
potřebuje "nahustit", což se neděje vzduchem, ale Duchem svatým: on je
ten, kdo nám připomíná a oživuje Boží zaslíbení, na nichž naděje
spočívá, on je ten, jehož prostřednictvím dnes žijeme ve spojení s
Bohem, s Kristem.

A konečně, potřebujeme se naučit s ctností naděje zacházet, aktivovat
ji, kdykoli je třeba. Cílem je umět ji úplně přirozeně používat v
každodenním životě.

--
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

středa, září 02, 2009

vtip

Jak se modlí počítačoví maniaci? Ve jménu otce, i syna, i ducha svatého ENTER.

--
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Meditace=méně spánku

Lidé, kteří pravidelně meditují, potřebují méně spánku

Lidé, kteří pravidelně meditují, potřebují méně spánku. Jsou větší
měrou sjednoceni v sobě samých a nepotřebují v boji o svou identitu
mínění druhých.

Mlčení jako oproštění, jako umírání a vyjití z tohoto světa nás činí
vnitřně svobodnými. Nelpíme už kromě Boha na ničem. To je důležité pro
naši každodenní práci a pro náš styk s lidmi.

Kdyby naše práce vyvěrala z této svobody vůči věcem i lidem,
odstranili bychom v sobě různá napětí. Mohli bychom věcněji pracovat,
protože bychom svou práci ustavičně nesměšovali s věcmi své vlastní
potřeby a tužby, a mohli bychom více pracovat, protože bychom
neinvestovali zbytečnou energii do něčeho tak vedlejšího, jako je
uznání a chvála.

Při svém pobytu v trapistickém klášteře pracoval H. Nouwen s mnichy v
různých dílnách. Pozoroval, jak ho ta práce vyčerpává. Zlobilo ho to.
Když však si to poznamenal do svého deníku, tu pojednou zjistil, co
bylo příčinou jeho vyčerpání:

"Myslím, že mé vyčerpání nevyvěrá ani tak z druhu práce, kterou dělám,
jako spíše z nedobrých napětí, která s prací spojuji. Měl bych zcela
prostě den prožívat v tichu a odevzdat se bez nátlaku dennímu řádu a
těm drobným pokynům, které najdu vždy na papírku u dveří."

Kdyby se vzdal svých přání dělat jen to, co je příjemné, kdyby se
prostě oddal práci, pak by ho ta práce tak nadměrně nezmáhala. Ale i u
prací, které mu "sedí", se cítí vyčerpán, protože příliš úzkostlivě
dbá na to, aby je konal mimořádně dobře a sklidil uznání od lidí. Když
mluví Nouwen s Johnem Eudesem, opatem kláštera, o své únavě, kterou
pociťuje vždy, když má co dělat s lidmi, ať už vede exercicie nebo
nějaký kurs, tu sám poznává:

"Do každého setkání vkládám příliš mnoho energie, jako bych pokaždé
měl znovu prokázat, že jsem skutečně hoden důvěry toho druhého." "Vy
vsázíte do hry celou svou totožnost a vždy začínáte od bodu nula,"
mínil John Eudes. "V tom bodě bude pro vás velmi důležitá modlitba a
meditace, protože v ní najdete svou nejhlubší identitu a to vás
uchrání před tím, abyste při práci s druhými dával do hry vždy celou
svou bytost." Řekl mi též, že je dokázáno, že lidé, kteří pravidelně
meditují, potřebují méně spánku. Jsou větší měrou sjednoceni v sobě
samých a nepotřebují v boji o svou identitu mínění druhých.
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

úterý, srpna 25, 2009

Být sám u sebe

Být doma,
aby mě Bůh mohl zastihnout
(Podle knihy A. Grüna ´Modlitba jako setkání´)
Abych se mohl setkat s Bohem, musím se předně setkat nejdříve sám se
sebou. Předně musím být nejdříve sám u sebe. A to normálně nejsem.

Neboť když se pozoruji, objevím, že se mé myšlenky potulují sem tam,
že jsem se svými myšlenkami někde, ale ne u sebe. Nemám žádný kontakt
se sebou, mé myšlenky mě odvádějí ze mne ven a vedou mě někam jinam.
Nemyslím já, nýbrž "ono to myslí" ve mně, myšlenky se osamostatňují,
překrývají mé pravé "já".

První úkon modlitby záleží v tom, abych se dostal nejdřív do styku se
sebou samým. Tomu nás stále znovu učili církevní otcové a staří mniši.
Tak Cyprián z Kartága říká: "Jak můžeš žádat od Boha, aby tě slyšel,
když sám sebe neslyšíš? Chceš, aby Bůh myslel na tebe, a ty sám na
sebe nemyslíš." ("Quomodo te audiri a Deo postulas, cum te ipsum non
audias? Vis esse Deum memorem tui, quando tu ipse memor tui non sis.")
Vždyť ty sám nejsi u sebe. Jak chceš, aby byl Bůh u tebe?

Když já nejsem doma, nemůže mě ani Bůh zastihnout, kdyby chtěl ke mně
přijít. Slyšet sebe znamená slyšet svou pravou podstatu. Ale setkat se
se sebou znamená také slyšet své city a potřeby, slyšet to, co mnou
hýbe. Slyšet sebe sama, dostat se do styku se sebou a se svými
nejhlubšími potřebami je podle Cypriána podmínkou, abychom se dostali
v modlitbě do styku s Bohem...

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

pondělí, srpna 10, 2009

Do kostela, nebo do nákupního centra?

Opatrný, Aleš, katyd.cz

Do kostela, nebo do nákupního centra? Nebo snad postupně do toho i
onoho, a to dokonce na jednom místě? Podobné úvahy mohou napadat
každého křesťana, který projíždí v neděli na okraji Prahy, Brna nebo
jiného většího města okolo velkých nákupních center a vidí auta
zaplňující parkoviště.

Pokud člověk nezůstane jen u vnějšího pozorování a vstoupí dovnitř,
uvidí mnoho lidí procházejících se, posedávajících, popíjejících kávu
nebo konzumujících nějaké jídlo. Už mnohem méně je nakupujících. I ti
zde jsou, ovšem prakticky žádný z obchodů není plný zákazníků. Spíš je
tomu naopak. Nejsou zde jen jednotlivci, ale také páry, rodiny s dětmi
nebo i rodiče s dítětem a babičkou. Člověka může spontánně napadnout
srovnání s poutí. Pouť, zvlášť tehdy, když se na ni šlo pěšky, měla -
nechť se nikdo neurazí - některé společné rysy s "nedělní poutí" do
nákupního střediska. Především se člověk někam vydal, tedy do míst,
kde se v pracovních dnech nepohyboval. Vypravil se tam, kde chtěl
zažít něco neobvyklého, co by se vymykalo každodenní šedi; chtěl si
dopřát něco, co neměl každý den, a tak se mohl nejen zbožnými
myšlenkami trochu pozvednout z každodenního unavujícího stereotypu. A
nejen to. Na poutním místě se člověk ocital mezi množstvím lidí, kteří
pro něho byli sice cizí, ale s nimiž ho spojovalo společné místo a
společný zájem. Ač mohl být sám, nebyl zcela osamělý.

Podobnou charakteristiku měla - zejména na venkově - i nedělní
návštěva kostela (pro chlapy "dovršena" posezením v hospodě). Byla to
cesta do jiného prostředí s jinou náplní, než byl každodenní život.
Úmyslně v tomto popisu vynechávám vlastní jádro pouti či nedělní
bohoslužby - kult světce, modlitbu, oživení víry, smíření s Bohem ve
svátosti, hledání pomoci cestou modlitby a oběti. Toto jádro totiž
bylo (a mnohdy i dnes je) u poutníka "obaleno" tím, co bylo uvedeno
výše. Realisticky viděno: u některých poutníků toho jádra mnoho není,
přesto pro ně má smysl na pouť jet.

Jak to tedy může vypadat s návštěvníky obchodních, zábavních a
stravovacích komplexů (vše v jednom!) v obchodních zónách našich měst?
Užívají si onen "obal poutě", který je v současném komerčním provedení
mnohem bohatší, než je tomu u skutečných poutí. Nebo jinak: užívají si
obdobu nedělní bohoslužby. Vypraví se do prostředí, které je pestřejší
(a třeba také uklizenější), než je u nich doma. Mohou tam jít společně
jako rodina a někdo se o ně postará - obchodníci vyloží své zboží,
restaurační provozy připraví jídla, nápoje atd. A na člověka zbývá,
aby se díval a za nějaký peníz si dopřál něco k jídlu či pití,
případně si něco koupil, byl mezi lidmi, zkrátka aby se pohyboval v
prostředí, kde se od něj přímo nic nechce. A kdyby si nic nekoupil a
vše si jen prohlédl, nikdo ho za to nebude trestat.

Kostel není holičství

Zůstává otázkou, zda bychom jako křesťané neměli být v tomto prostředí
přítomni. Nebyla by tu vhodná kaple? Meditační místnost? Kostel? Mohu
se mýlit, ale myslím si, že tomu tak není. Protože - realisticky
viděno - ve městech dnes patří k "občanské vybavenosti" spíš lékárna,
holič, multikino a restaurace než kostel. A tohle všechno (kromě
kostela ovšem) v oněch střediscích zpravidla je. Kostel je dnes
většinou jen pro ty, kteří vědí, proč tam jdou, a kteří si ho tudíž
umí vyhledat. Kostel v nákupním středisku by měl své místo snad jen
tam, kde do něj většina lidí chodí zejména proto, aby si "splnili
nedělní povinnost". Potom by se jim mohla hodit úspora času a cesty.
Ale čím je společnost sekularizovanější, tím méně je toto "splnění
povinnosti" motivem pro návštěvu kostela. Může to vypadat jako příliš
pasivní přístup, ale domnívám se, že je třeba spíš nechat lidi, aby se
nabažili množstvím zboží, které vidí, které si teoreticky mohou
koupit, ačkoli si ho většinou nekoupí. A nemusí být na škodu dopřát
osamělému člověku (a těch je ve velkých městech dost!), aby se mohl
pohybovat mezi lidmi, kteří mu ani neubližují, ani nic nedávají, ale
pouze na chvíli zaplňují jeho samotu.

Až časem přijde ten či onen na to, že potřebuje i něco jiného: ticho,
"promodlené místo", duchovní rozhovor, společnou oslavu Boha při
bohoslužbě. A to vše najde v jiném prostředí - v osamělém klášteře
nebo v městském kostele, který doposud míjel, a posléze i ve
společenství věřících, v němž rozpozná osoby, s nimiž může sdílet víc
než jen každodenní banality.
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Máme zlu nechat volný průchod?

Co dokáže fantazie s láskou
(Podle Anselma Grüna)
Proti tezi o odplatě stanoví Ježíš zásadu: "Neodporujte zlému" (Mt
5,39). Nemíní se tu zlý člověk, nýbrž zlo samo o sobě. Vzdát se odporu
proti zlému však nelze chápat ve smyslu pasivity, jako bychom měli jen
sklopit hlavu a nechat zlu volný průchod, aby se přes nás převalilo.
Spíše jde o to, jak zlo přemáhat fantazií a láskou a jak ho integrací
do vlastního životního konceptu zbavit moci.

Postupuji-li frontálně proti zlu, vyvine zlo protisílu, která je často
ještě mocnější a začne mne určovat. Odpovím-li však na ně chováním
plným fantazie, pak je mohu skutečně přemoci. Ježíšovi jde o to,
abychom přemáhali zlo fantazií lásky, a abychom tak nalézali cesty,
jak žít v pokoji a smíru.

Ježíš vypočítává několik druhů chování, jak reagovat novým způsobem na
zlo. Nejde o žádné příkazy, nýbrž návrhy nového jednání, které je
schopno zahojit puklinu, jež štěpí lidskou společnost. Jedna z
Ježíšových rad zní: "Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i
druhou" (Mt 5,39). V tomto výroku nejde o bolest a násilí, které
způsobuje políček, nýbrž o čest. Úder do tváře je znamením znectění.

Chce-li nás někdo ponížit, tkví většinou příčina v tom, že on sám sebe
zakouší jako něco bezcenného, že mu čest, jíž se mu dostává, připadá
příliš malá. Musí mě ponížit, aby sám sebe vyvýšil. Jakmile přistoupím
na tuto hru, vznikne mezi námi propast, rozpoutá se boj o to, komu
náleží více cti. Budu rozdmýchávat závist bezectného, a tím i trhlinu,
která lidi od sebe navzájem dělí.

Vědomí vlastní cti, kterou nemusím křečovitě hájit, vede na cestu,
která je s to tuto trhlinu zacelit: poskytuje totiž tomu druhému
možnost hledat čest sám v sobě, místo aby se ji snažil získat
znectíváním druhých.
<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

pondělí, července 27, 2009

Co škodí a co prospívá?

Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. /Řím 14,7/.

Přátelství uzavíráme většinou spontánně. Ačkoliv můžeme, a dokonce
máme přátele vyhledávat, nesmíme si takový vztah nijak plánovat.
Stejně tak je nepřípustné zvolit si předem nějakého člověka a nutit ho
k přátelství s námi proti jeho vůli. Jakýkoli takový pokus je od
samého počátku odsouzen k neúspěchu. Při budování vztahu přátelství se
nesmíme uchýlit ani k náznaku násilí. Manipulace se svobodou druhých
vyvolává přesně opačný účinek - odtáhnou se od nás.

Přátelství vzniká a roste v ovzduší bezprostřednosti a svobody, bez
křečovitosti. Mnozí z těch, kteří touží po přátelství, zůstávají věčně
sami právě z toho důvodu, že jejich hledání přítele je poznamenáno
přílišným neklidem a psychickým nátlakem. Čím větší úsilí při
"hledání" přítele vyvinou, tím beznadějnější jsou plody jejich
usilovných snah. Veliká emocionální nenasytnost plynoucí z
nedostatečného přijetí vlastního života je vnitřně ochromuje a
připravuje je o bezprostřednost. Ti, po jejichž přátelství touží, před
nimi začnou utíkat, protože mají strach z manipulace a z ohrožení své
svobody.

Hledání přátel a budování vztahu s nimi vyžaduje alespoň minimální
dávku odpoutanosti od sebe a od svých potřeb. "Nenarodili jsme se
(totiž) jenom sami pro sebe. Část naší existence požaduje vlast, další
část naši přátelé," prohlašuje Cicero. Svatý Pavel, který stavěl
přátelství s Ježíšem na nejvyšší příčku žebříčku hodnot, vyznává:
Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li,
žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána (Řím 14,7-8).

K navázání přátelství je nezbytné věřit v ně. Zmíněná víra se obvykle
rodí už v prvních letech dětství. Pohádky a vyprávění pro děti jsou
prosyceny vírou ve svět a v možnost vzniku přátelství. "V bájích bývá
silný oporou slabému, dobrý prosťáček přemáhá silného zloducha a Boží
stvoření - ptáci, zvěř, hadi a hmyz - se vracejí k přátelství s
člověkem" (Maria Rodziewiczówna).

neděle, července 05, 2009

Globalizace je znamením samoty

Globalizace
z lidí dělá masu

Žijeme ve světě, který se stále více globalizuje. Jedním z významných
znaků tohoto světa je uniformita: být takový jako ostatní. Uniformitu
stanovuje móda, reklama, televize atd. Platí to ale i pro "hodnoty"
doporučované v životě: být úspěšný, udělat kariéru, mít tu či onu
školu, vydělat peníze apod. Uniformita tak dělá z lidí dav, masu.

Dalším znakem globalizace je ztráta vztahů, neosobnost a anonymita.
Individualistický postoj, sobectví, samota a nuda jsou projevem
anonymity dnešní doby. Proti těmto znakům současné civilizace stojí
jako alternativa křesťanské náboženství. Víra se totiž může stát
cestou, jak si udržet určitou osobitost, svobodu a nezávislost ve
světě, který nás vměstnává do formičky uniformity a anonymity.

Bůh oslovuje
každého zvlášť

Křesťanská víra je především osobním vztahem člověka k Bohu. Tak se
proti neosobnímu a anonymnímu globálnímu světu staví vztah jednoho k
druhému. Bůh neoslovuje masu, ale každého jednotlivě. Na každého Bůh
primárně pamatuje a má ho neustále na zřeteli. Prorok Izaiáš píše:
"Vyryl jsem si tě do dlaní" (Iz 49,16). Jsem pro Boha jedinečný a
výjimečný. Bůh mě chce. On má neopakovatelný vztah ke každému.

Křesťanství
je náboženstvím přátelství

Křesťanství přináší ale ještě další převratnou skutečnost: Bůh
vstoupil do vztahu s člověkem i tělesně. Stal se jedním z nás a
oslovuje nás jménem. Vztah s Kristem je tak zcela konkrétní a zároveň
jedinečný.

Křesťanství je náboženstvím přátelství, dohody a smlouvy. Hebrejsky se
smlouva řekne berit, a toto slovo znamená nejen smlouvu, ale i svatbu.
Náš jedinečný vztah s Kristem má charakter toho nejhlubšího a
definitivního spojení mezi dvěma jedinci. Smyslem Kristova příchodu na
svět je uzavřít vztah neboli svatbu s člověkem. Stará smlouva na hoře
Sinaj je překonaná. Bůh se nabízí a dává se jedinému a jedinečnému
člověku. Vezměte a jezte, toto je mé tělo (Mt 26,26).

Bůh tě přijímá
takového, jaký jsi

Bůh se v Ježíši Kristu stává člověkem a při tom oslovuje každého
jménem. Křesťanství je náboženství povolání. Kristus oslovuje rybáře
na břehu Galilejského moře: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře
lidí" (Mk 1,17). I tebe oslovuje, ty jsi jedinečný a zároveň máš
jedinečné pozvání. "Přijímám tě takového, jaký jsi. S tvým životním
příběhem, minulostí, s problémy, výchovou, rodiči, určitými
postiženími a neschopnostmi." Přijetí absolutní autoritou je základem
přijetí sebe sama.

Boží ANO
k člověku

Jedinečnost křesťanství vidím v tom, že Bůh se k člověku zcela
připojil skrze smlouvu. Patříme neoddělitelně k sobě. Znamením tohoto
připoutání je křest. Křtem jsme ponořeni do Krista. V křestní formuli
se v češtině (ne příliš šťastně) říká: "Já tě křtím ve jménu ..." Přesný
překlad ale zní: "do jména ..." Do něj, do jeho jména jsme vloženi,
ponořeni, přičleněni. Křestní znamení je neodvo-latelné, definitivní.
Boží ANO k člověku je věrné.

Jedinečnost křesťanství spočívá
v nabídce jedinečného a svobodného vztahu
oproti uniformní anonymitě,
která je nám každodenně podsouvána.

Rozlišování je znamením růstu

V průběhu duchovního růstu se člověk víc a víc učí rozlišovat tři základní oblasti: 1) Pravou duchovní zkušenost; 2) primárně psychologické pochody, eventuálně s náboženským nátěrem; 3) duchovní klam. Samozřejmě je pravá duchovní zkušenost zabarvena i výchovou, charakterem a lidskými dispozicemi a někdy také zkreslena, ale jádrem dění je působení Ducha svatého v člověku.
 
 
Při primárně psychologických pochodech leží naopak hlavní pohonné síly v jiných, lidských faktorech, které jsou ovšem lehce nábožensky přikrášleny. To nevylučuje, že působí i otázky vztahu k Bohu, jenže tyto pak nestojí v centru dění.
 
Vedle toho ovšem existuje vlastní duchovní klam, jehož primární příčinou je pokušení Zlého, aniž by si toho člověk byl vědom. Myslí si, že slouží Bohu, a nasazuje proto mnoho duchovních sil, které od Boha dostal.
 
Nebezpečí spočívá v tom, že člověk ten podnět považuje za něco dobrého. Potom se tak moc nejedná o nějaký intelektuální omyl o obsahu víry, nýbrž o (ne)duchovní motivační sílu, totiž o "hnutí" v nás, jak to Ignác nazývá. I zde jsou zapojeny všechny psychické předpoklady člověka. Zvlášť u chorobných předpokladů se takový falešný duchovní impulz může ničivě rozšířit. Ale lékař a duchovní vůdce pak musí poznat, že nejde o čistě psychologicky vyřešitelný fenomén, nýbrž že kořen leží primárně v duchovní oblasti. To nelze vždycky snadno rozlišit, protože obojí v člověku tvoří jednotu.
 
Pomoc se pak musí nasadit na obou rovinách. V duševních onemocněních často vězí nějaké duchovní jádro. Na druhé straně k duchovnímu zrání a uzdravení patří i úcta k přírodním zákonům a hranicím; hlavní je, že poradce nebo terapeut zůstává otevřený pro dimenzi milosti.

neděle, června 28, 2009

K ČEMU ODPOČINEK POTŘEBUJEME

K ČEMU ODPOČINEK POTŘEBUJEME

Život člověka je naplněn převážně prací. Volný čas máme k tomu,
abychom si odpočinuli a mohli se rozvíjet i v jiných oblastech života.
Únava, která je naším věrným životním průvodcem, může být významným
ukazatelem naší přetíženosti. Někdy potřebujeme změnu, vzrušující a
záživnou činnost, ale jindy zklidnění a třeba jen soustředění na
vlastní dech. Volný čas a odpočinek je důležitým prostorem pro to,
abychom nabyli rovnováhy.

sobota, června 27, 2009

Reptání - otravování ovzduší

Když to tak dobře víš, pojď to předvést!

(podle Karla Herbsta)

Jeden muž si prý v životě stěžoval jen jednou. Neměl co na nohy a neměl peníze na boty. Pak potkal beznohého a ten byl šťastný. Od té doby nereptal. Reptání patří k životu a na první pohled se zdá zanedbatelné. 

Mojžíš to znal. Vedl vyvolený národ z otroctví do země zaslíbené, což bylo spojeno s obtížemi. Lidé měli žízeň, protestovali a křičeli: „Proč jsi nás vyvedl z Egypta?“ Za takových okolností se stává situace povážlivou. Jde nejen o to najít vodu či potravu, ale čelit těm, kteří zevnitř nahlodávají smysl samé cesty. Pak je třeba lidi nejen vést, ale neustále přesvědčovat o důvodech k vytrvalosti. To je úmorné. Chudák Mojžíš!

Jan Bosko považoval reptání, otravování ovzduší za zády, za největší mor. Každé společenství může fungovat, když v ní je duch spolupráce a dobrá vůle. Proto říkal, že nedoporučuje zvláštní pokání nebo umrtvování. Zasloužíte velkou odměnu a proslavíte naši práci, dokážete-li vzájemně snášet obtíže a těžkosti společného života. Místo aby se trousily poznámky o tom, co dělají druzí, ať se každý pokusí pokud možno rychle a dobře plnit úkoly jemu svěřené. Je opravdu zvláštní, že někdo přesně ví, co a jak by měli dělat ti druzí. Někteří by mohli být od minuty papežem. Když to tak dobře víš, pojď to předvést! Reptající mají často ruce v klíně. 

Kdo přijímá svůj díl odpovědnosti za celek, s radostí vnímá každý krok správným směrem. Kdo se naučil děkovat, zpravidla nereptá. Člověk, který děkuje za maličkosti, bývá většinou spokojený, nic nepovažuje za samozřejmost.

sobota, června 13, 2009

Proč si vážit zdraví...

Překonal jsem životní krizi a začal se vracet do normální života. Když
tu přišla nenadálá zpráva jako blesk z čistého nebe. Máte rakovinu
ledviny v pokročilém stadiu, oznámili mi doktoři. Čtenář Lumír napsal
další kapitolu našeho seriálu Můj boj s nemocí.

Bylo mi 43 let, rok předtím jsem po 12 letech ukončil podnikání,
bohužel s dluhy. V té době jsem byl již několik let rozvedený, žili
jsme společně se synem, kterému bylo 16 let. Nepodlehl jsem však
panice, našel si zaměstnání a všechny potíže s dluhy se dařilo řešit.

Dokonce se má životní cesta zkřížila s příjemnou ženou a začal
nádherný vztah. Začínal jsem nový život, opojen láskou, syn mi svým
prospěchem na střední škole dělal jen radost a já se po několika
letech stresu a trápení vracel do normálního, šťastného života.

Začalo to narůžovělou močí

Abych co nejrychleji splácel své dluhy, pracoval jsem mnohdy i o
víkendu. Tak tomu bylo i v onen den, kdy jsem zpozoroval nejdříve
narůžovělou moč. "To bude z nějakého jídla," říkám si, ale následné
kousky sražené krve mne donutily k zamyšlení a k úsudku, že mi snad
nějaký ledvinový kámen poranil močové cesty.

Také obava z bolesti, která toto onemocnění mnohdy provází, mne
dovedla na lékařskou pohotovost v nemocnici, kde jsem se ocitl na
urologickém oddělení. Slova lékaře, že musíme nejdřív vyloučit
rakovinu ledviny, jsem bral tak, že se mne něco takového přece nemůže
týkat. Cítím se přece dobře, a to, že jsem zhubl čtyři kila, jsem
přičítal vyšší pracovní aktivitě.

Pár minut nato jsem již pozoroval vážnou tvář lékařky při
ultrazvukovém vyšetření mého břicha a po jejím dotazu, zda ta žena
sedící v čekárně je mi blízká a zda může přijít do ordinace, mi
docházelo, že něco nebude v pořádku.

Následná slova, že na pravé ledvině je nádor o velikosti 12
centimetrů, zněla jako odněkud z hlubin.

Měli jsme slzy v očích

Má přítelkyně se od této chvíle stala mou velkou oporou a to jen
utvrzovalo mé vědomí o tom, jak úžasnou ženu mi osud přihrál.

Doma jsem o svém zdravotním stavu řekl synovi a ještě ten den jsme
uzavřeli dohodu. Já udělám a podstoupím vše pro to, abych se uzdravil,
a syn zase vše pro to, aby úspěšně odmaturoval a vystudoval vysokou
školu. Abychom to mohli společně na promocích vše oslavit.

Se slzami v očích, ale s přesvědčením, že to tak bude, jsme si plácli.
Podobně jako i s dcerou, která s námi již nebydlela a již prvním
rokemstudovala vysokou školu.

Lékaři nepochybovali o tom, že jde o zhoubný nádor. Upozornili mě, že
rakovina ledvin je zrádná, protože v době, kdy se objeví její první
příznaky, bývá již většinou pozdě a její nádory v raných stadiích se
diagnostikují prakticky jen při náhodných vyšetřeních.

Hned na druhý den následovalo vyšetření CT, při předoperačním
vyšetření bylo navíc zjištěno, že mám neléčenou cukrovku. Poté jsem
byl okamžitě hospitalizován, aby se cukrovka pomocí inzulinu dostala
pod kontrolu, a za pár dnů jsem se již probral po operaci na jednotce
intenzivní péče.

Sice v bolestech, ale s uspokojivým pocitem, že už žádnou rakovinu
nemám. Při operaci mi byla odstraněna napadená ledvina, ledvinové
pouzdro a nadledvinky včetně okolní tkáně a mnoha zvětšených uzlin.

Těšil jsem se domů, jenže...

Rychle jsem se zotavoval a těšil se domů, než přišla další ledová
sprcha v podobě nepříznivých výsledků z histologie. Dle očekávání se
potvrdilo, že jde o Grawitzův tumor, který je velmi agresivní.

Navíc se ukázalo, že hlavní ledvinová céva byla ve velké míře napadena
nádorem, čímž se dostaly nádorové buňky až do krevního oběhu. Zvlášť
znepokojující byl fakt, že byly prokázány metastázy v uzlinách.

Primář urologického oddělení, kde jsem se operaci podrobil, mi při
pohovoru oznámil, že můj stav je velmi vážný, a byl jsem odeslán do
onkologického centra.

... rakovina byla v nejpokročilejším stadiu

Lékař na onkologii byl o mém stavu již informován. Svůj návrh na další
postup konzultoval s ostatními onkologickými pracovišti u nás i v
zahraničí.

Při otevřeném rozhovoru s lékařem jsem byl informován o tom, že mé
onemocnění rakovinou ledviny bylo zařazeno do IV., tedy
nejpokročilejšího stadia onemocnění. U těchto stadií rakoviny ledviny
by v minulosti následovalo ozařování a imunoterapie, od čehož se ovšem
již upustilo. Poslední studie totiž prokázaly, že tato zajišťovací
léčba je zcela neúčinná, nemá žádný vliv na délku života, a navíc
zhorší jeho kvalitu.

Léčba by byla zahájena v případě, že by se prokázaly orgánové
metastázy, v tomto případě by šlo o biologickou léčbu, která však v té
době nebyla běžně dostupná tak, jako je tomu dnes.

Nikdy nebudu vyléčen

Následovalo několik vyšetření, žádné orgánové metastázy se neprokázaly
a já nemusel i přes tak pokročilý stav onemocnění podstoupit ozařování
či chemoterapii. Jelikož rakovina ledviny může začít metastázovat i po
mnoha letech - po 15 a více.

Nikdy nebudu moci mluvit o vyléčení. O tom, jak velké riziko recidivy
s sebou nese rakovina ledviny, jasně hovoří neúprosné statistiky, o
nichž se nebudu více zmiňovat, protože je třeba myslet pozitivně a
hlavně nepodléhat žádné skepsi.

Jako rizikový pacient jsem neustále pod onkologickou kontrolou. Asi
půl roku po operaci byl u mne při CT vyšetření diagnostikován neznámý
útvar v břichu, naštěstí se ukázalo, že nejede o nádor. Nyní
pravidelně absolvuji vyšetření na PET/CT.

Mimochodem, syn v těchto dnech úspěšně složil zkoušku dospělosti a byl
přijat na vysokou školu, vše tedy směřuje k té společné oslavě mého
zdraví a jeho úspěchu při promocích.

Z vlastní zkušenosti musím říci, že zásah do života v podobě
těžkénemoci vede k přehodnocení priorit a hodnot, pohledu na život i
ke změně životosprávy. Užívám si každého dne a všeho hezkého, co život
přináší, společně se přítelkyní, která mi byla a je velkou oporou.

Tímto příběhem jsem chtěl říci, že jakkoliv vypadá nemoc hrozivě, není
rozhodně na místě podléhat skepsi a zbavovat se víry v uzdravení.

neděle, června 07, 2009

Reporting

Living in Myanmar has been a real experience so far.  Spiders as big as your fist in the kitchen, poison snakes on the back porch, and Government monitors watching and reporting our every move.  Telephone and all E-mail monitored by Big Brother and the list goes on and on. 20 or 30 truck loads of riot police roam the city putting down demonstrations and showing force to intimidate the opposition party.  Much like pre 1989 Eastern Europe except they are not communist and allow free enterprise.   For these reasons our E-mail reports will be much less frequent and sent only when we get outside the country like now while we are back in Cambodia on the Ship of Life.
    The church is growing and because of the Government restrictions on us, local Christians must be the ones doing all the public work.  Our job is training, advising and encouraging.  We have daily contact with the Christians and spend lots of time advising and helping them work through situations.  They understand how to work with the restrictions the government has placed on them and just need to be encouraged.
    They requested a weekly meeting of two to three hours to discuss Bible questions they have and we are meeting each Saturday from 3 to 6 for that purpose.  Their questions show their strong desire to grow and that they are evangelizing among their friends because that is where most of the questions are coming from. 
    Their love for Singing is unique.  They want to learn very song they ever heard or saw and have two or three hours singing practice every week.  At their request we have been able to help them learn many new songs  and have asked Brother and Sister Claude Lewis who have been here several times, to get their family to make a recording of the songs that the Burmese can sing-a-long with.
    Wes and Glena Harrison passed through on their way to Mandalay where they work a month each summer with a congregation up there.  They are long times friends and co-workers from our days together in Germany so the reunion was sweet, though brief.
    The relief work in the Delta continues to go forward.  Deliveries to those who lost everything, continue to nine villages and people are coming to the Lord.   We are planning a September effort to bring the newly converted men together for a week for intensive Bible study as we help them plant new churches in the cyclone Nargis devastated region.    
    We believe the future in Myanmar is very bright and tankful God is allowing us to help shape it.
 
CAMBODIA: We were greeted with the baptism of four on our first day back in Cambodia.  We will be starting a new intern program next week to bring preacher students from the Sunset Bible school in Phnom Penh on board ship and train them in village evangelism for the next 2 months while we are on board.  This is something we have desired for a long time and it is finally coming to fruition.
 
None of these things would be possible without your partnership.  You provide the prayer, the concern and the finances and we provide the hands on labor.  May God bless you for your love for the lost and suffering of this world and for your willingness to form this partnership with us to proclaim the WORD in Asia where 63% of the worlds population resides, mostly without having ever heard the name of Jesus. 

William E. "Bill" McDonough
International Director
Partners In Progress
www.partnersinprogress.org

 
 
 
We found the real 'Hotel California' and the 'Seinfeld' diner. What will you find? Explore WhereItsAt.com.

neděle, května 31, 2009

Proč nenacházíme štěstí?


 Proč nenacházíme štěstí?
Protože je hledáme tam,
kde není - na vrcholu
své existence, ve velké dálce.
Ale ono se naopak nachází
na klidném, stinném
a dobře skrytém místě...

Po jak rozmanitých cestách se člověk vydává štěstí hledat! Filozof je nachází v moudrosti, teolog je spatřuje v Nejvyšší Bytosti; boháč je ztotožňuje s vlastnictvím pozemských statků, nemocný se zdravím a ten, kdo trpí a nemá naději, dokonce se smrtí.

Marně se lopotí,
kdo štěstí hledá v horečné činnosti,
v lhostejnosti,
nebo v nezřízené touze mít stále více.

Štěstí se nachází na místě,
na něž, bohužel, dospějeme
jen zřídka: v našem nitru.

Bez Ducha by z křesťanství zbyla jen zotročující morálka

Bez Ducha by z křesťanství zbyla jen zotročující morálka
Bez Ducha svatého
by z křesťanství zbyla
jen zotročující morálka

Skrze Ducha je nám Bůh přítomen.
Bez něho je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
evangelium je mrtvou literou,
církev pouhou institucí,
autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
misie budou pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbude
jen zotročující morálka.


Skrze Ducha svatého
je Bůh přítomen
mezi námi


Jak se velikonoční událost,
která se stala jednou provždy,
stane skutečností i pro nás?
Právě prostřednictvím Ducha svatého ...
(patriarcha Ignatios IV.)


<Jan Dadák><
phone # : +420 530 334 630
cell # : +420 731 576 030
UK # : +44 845 527 7150
US # +1-253-242 28 26

www.dadakplanet.net

sobota, května 30, 2009

Cítíte se sami?

Když se nám mnohé v životě zdá nesrozumitelné


Ježíš řekl:
"Měl bych vám
ještě mnoho jiného říci,
ale teď byste to
nemohli unést.
Ale až přijde
Duch pravdy,
uvede vás
do celé pravdy."
(Jan 16, 12-13b)Mnohé se nám
v životě
zdá nesrozumitelné

Volejme Ducha svatého
ve chvílích,
když se nenaplňují
naše představy,

když naše snahy
vycházejí naprázdno,
když pořád padáme,
když si připadáme
nepoužitelní tam,
kde máme fungovat.
volejme, když nerozumíme
složitým oklikám
v našem životě.

Možná porozumíme hned,
ale možná k uchopení
skutečnosti musíme
chvíli růst.
"Teď bychom to
totiž nepochopili."

úterý, května 19, 2009

Jak jsem slíbil- odkaz na článek

Celý článek nebudu vkládat.
Zde je odkaz na aktuální článek na stránkách pastorace.cz
Noe v roce 2009

Jak jsem slíbil, dávám odkaz na článek o Noemovi v roce 2009

Celý článek nebudu vkládat. 
Zde je odkaz na aktuální článek na stránkách pastorace.cz

<Jan Dadák><
phone # :      +420 530 334 630
cell #  :         +420 731 576 030
UK # :           +44 845 527 7150
US #             +1-253-242 28 26

www.coffeelover.ic.cz

výtah z rozhovoru s Janem Vítkem- organizátorem seznamky Noemka

Čím si křesťané seznamování ztěžují?

Mnoho křesťanů má zanedbaný osobní vztah s Bohem. A také to, že mnozí křesťané se domnívají, že si mohou žít jen tak sami pro sebe, jak se jim zachce. Neuvědomují si, že tím míjejí cíl. Podstata křesťanství spočívá v tom, že Kristus za nás zaplatil, vykoupil nás – nejen od něčeho, ale také k něčemu. Vykoupil nás od hříchu, ze světa. Ale vykoupil nás také k tomu, že teď již nepatříme sami sobě, ale Jemu. Bůh očekává, že budeme žít také pro něj, nejen pro sebe. „A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.“ (2Kor 5,15). Na to mnozí zapomínají a pak se diví, že jim ten křesťanský život „nějak moc nefunguje“. Ale je to proto, že chtějí jen přijímat, jen brát, jen dostávat. Nechtějí dávat. Nejsou ochotni dát svůj život k dispozici, do služby pro Boha a pro ostatní.

výtah z rozhovoru s Janem Vítkem- organizátorem seznamky Noemka

Čím si křesťané seznamování ztěžují?

Mnoho křesťanů má zanedbaný osobní vztah s Bohem. A také to, že mnozí křesťané se domnívají, že si mohou žít jen tak sami pro sebe, jak se jim zachce. Neuvědomují si, že tím míjejí cíl. Podstata křesťanství spočívá v tom, že Kristus za nás zaplatil, vykoupil nás – nejen od něčeho, ale také k něčemu. Vykoupil nás od hříchu, ze světa. Ale vykoupil nás také k tomu, že teď již nepatříme sami sobě, ale Jemu. Bůh očekává, že budeme žít také pro něj, nejen pro sebe. „A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.“ (2Kor 5,15). Na to mnozí zapomínají a pak se diví, že jim ten křesťanský život „nějak moc nefunguje“. Ale je to proto, že chtějí jen přijímat, jen brát, jen dostávat. Nechtějí dávat. Nejsou ochotni dát svůj život k dispozici, do služby pro Boha a pro ostatní.

<Jan Dadák><
phone # :      +420 530 334 630
cell #  :         +420 731 576 030
UK # :           +44 845 527 7150
US #             +1-253-242 28 26

www.coffeelover.ic.cz

středa, května 13, 2009

Bůh nás miluje, ale...

Bůh nás miluje. Ale...

Jak máme vědět, že nás miluje teď? Teď, když se nám nic nedaří? Teď, když jsme rozzlobení, nebo dokonce agresivní?
Bůh nás miluje. Ale...Bůh nás miluje. Jak moc nás miluje? Zemřel pro nás – stačí to? Ano, ale.. Jak máme vědět, že nás miluje teď? Teď, když se nám nic nedaří? Teď, když jsme rozzlobení, nebo dokonce agresivní? Teď, když máme obavy a jsme na pokraji zoufalství? Něco jiného je věřit v Boží lásku a něco jiného je se z ní radovat! Inu, nemůžeme se radovat z něčeho, co neznáme, a než něco poznáme, tak to chvíli trvá a něco nás to stojí. 

Poznávat Boží lásku pro nás znamená uplatňovat naši víru. Vyžaduje to, abychom si několikrát denně, když konáme svou práci, vnímáme své pocity a když se nám v hlavě honí myšlenky, připomínali Boží slovo, Boží vůli a Boží moudrost. V tomto hledání nám mají pomáhat modlitby, jak tradiční, tak i naše vlastní, čtení, účast na bohoslužbě…. Pomáhají nám, abychom si uvědomili naši slabost a svěřili ji Bohu. A tím, že svěříme naši slabost Bohu, se přibližujeme Boží lásce.

Úsilí o poznání Boží lásky k nám se rozhodně vyplatí. Bůh nás miluje jako své děti. Bezpodmínečně. Nemiluje nás proto, že jsme dobří a silní. Miluje nás proto, že jsme Jeho děti. A Jeho láska nás činí dobrými a silnými. Boží láska je pro nás „účinnou a činnou láskou. Je to láska, která – ačkoli v nás rozhodně předem nepředpokládá schopnost milovat, v nás tuto schopnost milovat vytváří“. Poznání Boží lásky k nám nás uschopňuje k lásce. Náš vztah k Bohu, láska v našem duchovním nitru, utváří a udržuje naše já. Náš vztah k Bohu nás tudíž připravuje na mateřství, protože do mateřství musíme vložit naše já. Pokud se neustále obracíme k Bohu, můžeme se neustále obracet k našim dětem a milovat je, aby byly zdravé, šťastné a svaté.
***

Se svolením zpracováno podle knihy Mateřství od Anny Melchiorové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
<Jan Dadák><
phone # :      +420 530 334 630
cell #  :         +420 731 576 030
UK # :           +44 845 527 7150
US #             +1-253-242 28 26

www.coffeelover.ic.cz

pondělí, května 11, 2009

Mateřství: zážitek podobný smrti

Mateřství: zážitek podobný smrti
Aneb: Nadpozemské vyčerpání…

Týden po narození našeho prvního dítěte jsem utekla. Během toho prvního týdne jsem spala pokaždé jen několik málo hodin a po zbytek času jsem kojila, s výjimkou jediné chvilky, kdy jsem s pocitem provinění nechala lehce spící dcerku na pět minut na naší posteli, abych se osprchovala, přičemž ona během těch pěti minut z postele sklouzla a křičela, běžela jsem k ní, sevřela jsem ji v náručí, vzlykala a bála jsem se, že má poškozený mozek.

Bylo to ve čtvrtek. Manžel se vrátil domů z práce, já jsem mu podala miminko a odešla jsem. Ačkoli mi v hlavě šumělo, jako bych měla padnout únavou, mé tělo přímo dychtilo po tom jít ven a kráčet svěžím jarním vzduchem. Chodila jsem a chodila. Chodila jsem ulicemi a podél řeky a přes louku. Stěží jsem si všímala stromů, ptáků, ale byla jsem ráda, že jsem sama a že mohu rychle jít. Asi po dvou hodinách jsem se vrátila domů, vzala jsem naši plačící dcerku a nakrmila jsem ji. Můj muž ji celou tu dobu, co jsem byla pryč, choval, nemohl ji utišit a říkal si, jestli se vůbec vrátím.

Byli jsme s manželem neuvěřitelně vzdělaní a zároveň neuvěřitelně nevědomí. Nejenže jsme s manželem nic nevěděli, ale také jsme byli sami. U dveří nebyl zástup příbuzných a přátel přinášejících obědy, tázajících se, co potřebujeme nakoupit, a pomáhajících s úklidem; u manžela v práci nebyly podmínky na to, aby si mohl vzít nějaké volno; neměla jsem kolem sebe žádný okruh zkušených maminek, které by mě zachytily a podaly mi pomocnou ruku. Po prvním strašně těžkém týdnu to už bylo lepší. Ve své hrdosti a zbrklosti jsem učinila první krok: požádala jsem o pomoc. Na pár týdnů mi přijela na pomoc tchyně. Celé týdny jsme jedli buď fazole s rýží, nebo květák se sýrem a brambory. Po prvních pěti týdnech přestalo kojení bolet, rychle jsem se naučila si při kojení číst, jíst, mluvit a zajít si na záchod a začala jsem si vychutnávat kojení dcerky venku, sedíc se zkříženýma nohama v trávě. Uvázala jsem si miminko do šátku a chodila jsem s ní ve svěžím jarním vzduchu.

Zážitek nikoli nepodobný smrti spojený s druhou dobou porodní a nadpozemské vyčerpání, které s sebou přináší péče o novorozence, vnímám jako okna do posvátna, kam jakožto matky dávající život musíme přijít zahrát svou roli. Odhalilo se mé já a postupně mě odměnilo za učenlivost, takže jsem byla schopná změnit se na já, jehož součástí už navždy zůstane mé dítě.

***

Se svolením zpracováno podle knihy Mateřství od Anny Melchiorové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

<Jan Dadák><
phone # :      +420 530 334 630
cell #  :         +420 731 576 030
UK # :           +44 845 527 7150
US #             +1-253-242 28 26

www.coffeelover.ic.cz

sobota, května 09, 2009

Mateřství II.

Mateřství vzbuzuje strach
Mateřství je poklad, do kterého se vyplatí investovat
Mateřství je povolání, které vzbuzuje strach. Začíná devíti měsíci
tělesného nepohodlí, po němž následuje bolest, která je tak
nesnesitelná, že si to lze jen stěží představit. Pak přicházejí po
nějakých dvacet let vyčerpávající úkoly a nesčetná rozhodnutí, která
mění život a představují zásadní životní náplň. Je bezpochyby obávané,
náročné, ale přináší také naplnění.

Mateřství je zaměstnání, které obsahuje obrovské možnosti, pokud jde o
prožívání spokojenosti. Mnohým ženám, které jsou matkami, působí
velkou radost různé pohledy na činnost, kterou dělají. A jsou na to
hrdé. A mnohé jsou nemálo překvapené tím, co všechno jim toto povolání
dává. Vždyť se zabýváme činnostmi, které nejsou obecně považovány za
aktivity přinášející potěšení nebo navozující pocit hrdosti.
Neprodlužujeme si mládí mladickou bezstarostností, ani se nezabýváme
samy sebou. Nedostáváme diplomy, ocenění ani ohodnocení, nedosahujeme
rekordů a nepřispíváme k posouvání hranic lidských znalostí.
Nechodíváme do hospod, barů, restaurací a fitness, do muzeí, na
koncerty, ani do divadel. Nevytváříme umělecká, literární ani hudební
díla a necestujeme po světě. Nejsme živitelkami rodiny a nevypadáme
nijak skvěle. A přesto tu je vtíravé uspokojení, skrytá radost z toho,
co děláme, ono obecným představám se vzpírající hluboké vědomí, že
všechno, co matky dělají, každičké jejich gesto, přispívá k dobrému.

Mateřství nám navíc dává obrovskou svobodu, abychom si samy určily,
jaké bude. Daleko více než jakékoli jiné zaměstnání nám umožňuje
vyjádřit skrze něj a v něm svou osobnost. Nijak nás přitom neomezuje,
ani nám to neznemožňuje. Nemusíme se rozhodovat, zda se snažit
zavděčit, nebo dávat v sázku neúspěch. Jako matky můžeme být samy
sebou a naplno prožívat své lidství. Náš vklad je nesmírně důležitý.
Jsem si jistá, že mě mateřství tolik uspokojuje a naplňuje právě
proto, že do něj hodně vkládám a skrze své mateřství rostu. Ne až po
práci (protože, když je žena matkou, neexistuje pro ni "padla"). Pokud
se však mateřství omezí na pěstování vlastního pohodlí a zjednoduší se
na rozvážení dětí, ohřívání rybích prstů v mikrovlnné troubě a
pouštění videa, nemůže být samozřejmě hodnotným zážitkem. Jak je tomu
ve většině životních situací, také do mateřství se vyplatí investovat.


***

Se svolením zpracováno podle knihy Mateřství od Anny Melchiorové,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


Jan Dadák
phone # : +420 530 334 630
cell # : +420 731 576 030
UK # : +44 845 527 7150
US # +1-253-242 28 26

www.coffeelover.ic.cz

Láska

Láska není samozřejmostí
Podle Anselma Grüna

Bez lásky
je život nesnesitelný

Člověk ve svém nejhlubším nitru ví, že se mu život vydaří jen tehdy,
bude-li smět milovat a být milován, bude-li smět lásku zakoušet i
rozdávat. Bez ní se život stává peklem a je nesnesitelný. Bez lásky je
sice možno vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný. Naplnění
však bez ní dojít nelze. Život bez lásky je prázdný a chladný.

Šťastná láska
není samozřejmostí

Ač lidé touží po pravé lásce jakkoli intenzivně, přece často
zakoušejí, že se jejich cit mnohdy promění v nenávist, žárlivost,
pomstu, dokonce i v ochotu milovaného člověka zahubit.

I když je láska ještě v plné síle, přece se do ní mísí pochybnosti,
zda mě ten druhý skutečně miluje. Odrážet takové myšlenky není vůbec
lehké: mohou se uhnízdit v srdci a zatemnit je. Cítíme, že šťastná
láska není zdaleka samozřejmost - vždycky je ohrožena pochybami o
lásce druhého a vlastní neschopností umět milovat.

Již v mnoha kázáních
jsem slyšel, že nás Bůh miluje...

V mnoha kázáních jsem slyšel, že nás Kristus miluje, a že zemřel z
lásky k nám. Pro mne však bylo toto sdělení abstraktní a prázdné.
Nedotklo se mě.

Jedním z pokusů uvědomit si lásku Boží byla pro mne meditace o křtu
Ježíšově (Lk 3,21). Ježíš sestupuje do Jordánu, otvírá se nad ním nebe
a Bůh mu říká: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení."
Tento výrok, že jsme milovaní synové a milované dcery Boha, slýcháme
dosti často. Většinou nám ale jde jedním uchem tam, druhým ven a míjí
se účinkem.

"Ty jsi můj milovaný syn!"
"Ty jsi má milovaná dcera!"

Existenci Boží lásky jsem zakusil, když jsem při meditaci vědomě
vyslovil: "Ty jsi můj milovaný syn." Tuto větu jsem vyřkl do svého
strachu, do své temnoty, do svého selhání, do své průměrnosti, do své
životní lži.

Ježíšův křest je pro mne krásný obraz - nebe se otevřelo právě tehdy,
když sestoupil do hlubin (Jordánu). Nebe se chce otevřít i nad
hlubinami a propastmi mé duše. Já však musím sebrat odvahu a do těchto
vnitřních propastí sestoupit, abych tam v hloubce zaslechl nový zvuk
slov: "Ty jsi můj milovaný syn!" - "Ty jsi má milovaná dcera!"

Teprve když jsem větu o milovaném synu vyslovil do svého konkrétního
života, dotkla se nejintimnější hloubi mé duše a přinesla mi vnitřní
mír. Všechny řeči o Boží lásce kolem nás jen kloužou, nedosahují-li do
zkušeností našeho běžného života.

Ve všech situacích života

Výrok, že jsme synové a dcery Boží, prokáže svou proměňující moc jen
tehdy, působí-li ve všech situacích našeho života, především pak v
našem utrpení. Slova o Boží lásce nejsou něčím, co by nás mělo ve
zbožných meditacích vzdělávat, ale chtějí proměnit náš život, otevřít
nad námi nebesa právě tam, kde jsme ohroženi, zkoušeni, slabí a
neschopní.


Jen
Boží láska
je zcela čistá


Jan Dadák
phone # : +420 530 334 630
cell # : +420 731 576 030
UK # : +44 845 527 7150
US # +1-253-242 28 26

www.coffeelover.ic.cz

Mateřství

Mateřství: velké množství zdánlivě neužitečných úkolů
Nízké společenské postavení matek?
O matkách se někdy předpokládá, že nic moc neumějí. Předpokládá se, že
nemají nad druhými moc. O matkách se předpokládá, že nevydělávají
peníze. Matky trpí tím, že mají ve společnosti nízké postavení. Někdy
jsou matky považovány za jakési živoucí fosílie a jakési podivné
připomínky vzdálené minulosti, kdy všechno bylo úplně jinak.

Toto nízké společenské postavení nechává matkám pouze dvě možnosti:
buď se začnou oblékat do kostýmků a přenechají mateřství jiným, nebo
skloní hlavy a budou se snažit, aby nevzbuzovaly pozornost. Ale
obvykle mají ženy ještě třetí možnost: mohou odmítnout nízké
postavení, které jim společnost přisoudila, a požadovat uznání a
podporu, neboť jim náleží. Podle mého názoru nespočívá síla mateřství
v tom, že marníte své nadání při vykonávání domácích prací. Mateřství
se zakládá na lásce, výchově a určitém managementu. Přináší s sebou
nezměrné úkoly, ale také odpovědnost a svobodu. Mateřství vyžaduje
vynalézavost a houževnatost. Mateřství vyžaduje využívání různých
dovedností při řešení rozličných problémů, neustálé rozhodování a
současné plnění různých úkolů. Mateřství rozvíjí přirozené lidské
vlohy.

Musíte si sama stanovit základní význam tohoto povolání, jeho
všeobecné cíle i každodenní plány. Mateřství, ačkoli má obrovský
význam, přesto se skládá z velkého množství zdánlivě neužitečných
úkolů. Při konání velkých věcí neděláte žádné velké kroky,
nepodepisujete šeky na významné částky, ani nepromlouváte k velkému
shromáždění. V roli matky činíte velké věci prostřednictvím malých
krůčků. Není vždy snadné plnit dlouhodobé cíle (například předávat
správné hodnoty vašemu pubertálnímu potomkovi) v krátkodobém horizontu
(přimět jej, aby vám dnes večer pomohl s nádobím).

Jakožto matka musíte vložit do činnosti, kterou vykonáváte až
čtyřiadvacet hodin denně, celé své já - duchovní, citové, duševní i
tělesné. Mezi placenou prací a mateřstvím je asi takový rozdíl jako
mezi elektronickou poštou a osobním rozhovorem: můžete si ponechat
část svého já, ukázat pouze jeho určitou složku a udržet si tak
oddělené soukromí. Kolegové vám to umožní, ale děti ne. Kanceláře
zůstávají přes noc prázdné, v domovech se žije naplno i v noci.

Mateřství je povoláním, kterého nemůžete jen tak nechat.

***

Se svolením zpracováno podle knihy Mateřství od Anny Melchiorové,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Jan Dadák
phone # : +420 530 334 630
cell # : +420 731 576 030
UK # : +44 845 527 7150
US # +1-253-242 28 26

www.coffeelover.ic.cz